Menu

EHBO vereniging Epe-Oene

Sinds 1978 zetten wij ons in om de eerste hulpverlening binnen onze
gemeente te bevorderen. Dit doen we door het aanbieden van EHBO-
cursussen en door eerste hulp te verlenen tijdens lokale evenementen die georganiseerd worden door verenigingen, stichtingen en bedrijven. Getrainde vrijwilligers van onze vereniging stellen zich daarvoor beschikbaar.

 

Laatste berichten