Menu

Uitgelicht:

Theater: wat houdt leven met niet aangeboren hersenletsel in?

Marieke Aalders (MEE Veluwe)
16 mei 2018 , 493x gelezen

Theatergroep WirWar presenteert ‘De Hoofdzaak’ 
Op 23 juni a.s. presenteert Theatergroep WirWar haar tweedevoorstelling. Met deze voorstelling genaamd ‘De Hoofdzaak’ proberen ze voorderden inzichtelijk te maken wat het leven met hersenletsel inhoudt en wat vaakde reactie van de buitenwereld is. De voorstelling begint om 19:30 uur en wordtgespeeld in de Theaterzaal van GIGANT. Kaarten kosten € 6,00, vrienden vanGIGANT betalen € 5,00 en zijn te koop aan de balie van GIGANT of via gigant.nl.

Theatergroep WirWar
De theatergroep bestaat vanaf september 2017 en wordt begeleiddoor Nienke Goossens (danstherapeut en dansdocent) en Aad van der Waal(dramadocent en Stadsdichter van Apeldoorn). In deze theatergroep spelenuitsluitend mensen met een (niet) aangeboren hersenletsel. 

 De tweede voorstelling
Op 14 februari j.l. speelde de theatergroep haar eerstevoorstelling. “Deze voorstelling werd zeer enthousiast ontvangen.” Vertelt Aadvan der Waal. “Kwalificaties als ‘ontroerend’, ‘confronterend’, ‘integer’ en‘humorvol’ heb ik veelvuldig voorbij horen komen.” “We werken nu op basis vande ervaringen van de groep verder aan de nieuwe voorstelling: Waar in de eerstevoorstelling vooral het accent lag op het inzichtelijk maken van het leven methersenletsel en de reactie van de buitenwereld, vullen we dat nu aan met ‘heteigen antwoord op de buitenwereld’ en het ‘(her)vinden van de eigen kracht’.“Aldus Aad. De voorstelling wordt muzikaal ondersteund door NAHervaringsdeskundige, pianiste en componist Mariëtte Hehakaya. Het is ookmogelijk deze tweede voorstelling te boeken. Meer informatie hierover is teverkrijgen via Nanda Huisman bij GIGANT.

Expositie Kunst-Zinnig-Brein
Tijdens de voorstelling exposeert Kunst-Zinnig-Brein, een collectiefvan kunstenaars, mensen die op latere leeftijd hersenletsel hebben opgelopen,een aantal werken. Velen van hen hadden voor hun hersenletsel nooit getekend ofgeschilderd. Schilderen is een middel om te ontdekken wat hun mogelijkhedenzijn. Het schilderen helpt bij het proces van verwerking en aanvaarding en bijhet terugvinden van zelfvertrouwen.

 Voor meer informatie kan er contact opgenomen worden met: NienkeGoossens  via: 

06-25041394 of sterrendans@ziggo.nlof met Nanda Huisman (regisseur Vrije Tijd) via bovenstaande gegevens.

Reacties

Vera 16 mei 2018
Mooie promotie Marieke ik ga zeker en zeg het voort!
Bekijk al het nieuws uit je buurt »