Huisregels Buurtmaken.nl


We willen met Buurtmaken.nl graag mensen en organisaties in een goede sfeer aan elkaar verbinden.  
Daarom gelden er een paar huisregels. Deze huisregels gelden voor al onze media.


Ga respectvol met elkaar om

 • Communiceer met open vizier: geen anonieme reacties;
 • Geen discriminatie;
 • Geen oproepen tot geweld of haat;
 • Niet schelden of beledigen;
 • Niet op de persoon spelen;
 • Discussies niet eindeloos blijven herhalen.Plaats reacties die iets bijdragen

 • Reageer op de inhoud van een bericht;
 • Vermijd te lange of ultrakorte opmerkingen.We zijn geen commerciële website

 • Geen spam;
 • Geen commerciële boodschappen waar ze niet thuishoren;
 • Geen reclamelinks waar ze niet thuishoren. 

 


Tot slot
Het gebeurt gelukkig niet vaak, maar zo nu en dan komt het voor dat we als buurtverbinders te maken krijgen met bezoekers die zich niet houden aan de huisregels.

Hier gaan we als volgt mee om:

 • We nodigen de betreffende persoon uit tot een persoonlijk gesprek en verzoeken de betrokken persoon de huisregels te respecteren.
 • Wordt hieraan geen gevolg gegeven, dan wordt de betrokken persoon twee weken toegang tot onze media ontzegd.
 • Indien er sprake is van herhaling van gedrag dan worden geplaatste bijdragen verwijderd en wordt gemeld dat deze bijdragen buiten de orde zijn.
 • In uiterste gevallen geven we de betrokken bezoeker een IP-ban op Buurtmaken.nl en blokkeren we deze op de overige media waar de Buurtmaken.nl actief is.
 • Waar nodig melden we ongeoorloofd gedrag bij de politie.