Buurtmaken.nl

Inloggen of inschrijven

Buurtverbinders BuurtMaken
31 december 2019

Help ook mee

Inwoners van Epe, Vaassen, Oene en Emst kunnen op woensdag 2 januari 2019 tussen 14:00 en 16:00 uur deelnemen aan de gemeentelijke opruimactie voor vuurwerkresten. Voor iedere volle vuilniszak met vuurwerkresten ontvangen ze € 0,50.

Door deel te nemen aan deze actie leveren inwoners een  bijdrage aan een schone buurt én worden zij direct voor hun inzet beloond. Bovendien helpen ze op deze manier voorkomen dat er vuurwerkslachtoffers vallen. Het is alweer het vierde jaar dat de gemeente deze actie organiseert in nauwe samenwerking met Axent Groen en Circulus-Berkel.

Locaties waar op woensdag 2 januari  van 14:00 tot 16:00 uur het vuurwerkafval kan worden ingeleverd: 

  • Epe: voormalige gemeentewerf, Kweekweg 7
  • Vaassen: Marktplein tegenover de Dekamarkt, Torenstraat 29
  • Oene: parkeerplaats Spar, Dorpsstraat 8
  • Emst: parkeerplaats Spar, Vaassenseweg 12