Buurtmaken.nl

Inloggen of inschrijven

Dorpskerk Vaassen
8 april 2019

Paasontbijt

Gezellig met een heleboel mensen ontbijten op eerste Paasdag. 

Iedereen is weer van harte welkom om 08.00 uur om aan te schuiven bij dit heerlijke ontbijt in de Rank. Door diverse sponsoren is het mogelijk om dit ontbijt gratis aan te bieden. Deelname kost u dus helemaal niets, maar een financiƫle bijdrage voor ons project Bethania in Moldaviƫ, wordt zeer op prijs gesteld.

Opgave kan via de intekenlijst. Deze vindt u tijdens de openstelling in zowel de Dorpskerk als in De Tabernakel. Ook kunt u zich via een e-mail opgeven bij Hermien van der Beek,

Het ontbijt is afgelopen voordat de paaszang begint, zodat iedereen de mogelijkheid heeft om ook daaraan deel te nemen.