Welkom op de nieuwe site!
Actieve inwoners uit meer dan 50 wijken en dorpen werkten mee aan deze nieuwe lay-out. Samen kwamen we tot een weergave waarmee je nog meer kunt ontdekken over je buurt. Veel plezier en leuke ontmoetingen gewenst!

Buurtmaken.nl

Inloggen of inschrijven

Actiecomité Zuukerschool is opgerichtZuukerschool is de laatste tijd verschillend in het nieuws geweest. Een bericht van Stichting Proo dat veel misverstand heeft veroorzaakt is dat de school ging sluiten. Zo ver is het nog lang niet. Dit bericht heeft echter wel onrust gecreëerd onder de ouders. Daar komt nog bij dat Stichting Proo sinds de fusie afspraken naar ouders niet na is gekomen en zeer slecht communiceerde naar ouders. Iets dat ouders de stichting erg kwalijk nemen. Ouders nemen nu zelf het heft in handen om leerlingen te werven en er komen ineens veel aanmeldingen binnen. Deze nieuw geworven ouders zien de toegevoegde waarde van de landelijke, groene school in het buitengebied voor de ontwikkeling van hun kinderen. Ook het initiatief om, als naschoolse activiteit, vrijwillig aandacht te besteden aan het christelijk geloof voor kinderen die daar behoefte aan hebben, wordt zeer gewaardeerd.

Dinsdagavond 12 februari is er tijdens een bijeenkomst op de Zuukerschool uitgebreid gesproken over de gebeurtenissen. De opkomst was groot en de inbreng van de aanwezigen creatief en oplossingsgericht.  ‘We gaan door tot het gaatje’ werd door deze en gene opgemerkt. Er is een actiecomité opgezet waarin buurtbewoners, ouders en de buurtvereniging zitting hebben genomen. Het actiecomité bestaat uit ongeveer 60 mensen. Een van de activiteiten waar deze groep zich voor inzet is om de peuters in Zuuk weer onderdak te kunnen geven. Deze activiteit is al in een vergevorderd stadium. Het actiecomité is zeer positief over de mogelijkheden om de Zuukerschool open te houden. ‘Het is nog lang niet gedaan met de Zuukerschool!’. Een belangrijk punt is om de ontstane negatieve beeldvorming rond de school weer om te buigen naar een positief beeld.

Inmiddels stromen dus de aanmeldingen weer binnen. Slechts een lokaal is nog niet gevuld, maar die komt ook vol. Minimale en maximale aantallen houdt het comité zich niet mee bezig, kinderen moeten er komen. Zuuk zal meer van zich laten horen, het nieuws op zoeken en actie gaan voeren. De oma van Jacko Bonhof, hij is buurtbewoner en vader van kinderen die hun hele schooltijd op de Zuukerschool hebben doorgebracht, is 103 en heeft toegezegd dat zij gaat helpen de Zuukerschool open te houden. Dit jaar bestaat de school 135 jaar en de feestelijkheden van 135 jaar én 140 jaar staan al in de planning. Positief zijn en blijven en ervoor gaan is op dit moment het uitgangspunt van de ouders, de buurt en het actiecomité.

Zie ook www.buurtverenigingzuuk.nl