Buurtmaken.nl

Inloggen of inschrijven

Succesvolle avond van het actiecomité Zuukerschool



Dinsdagavond was er weer een avond over het behoud van de Zuukerschool georganiseerd door het actiecomité Zuukerschool samen met de buurtvereniging. Het was een geanimeerde avond en de opkomst was goed. Af en toe werd er een grap gemaakt en samen hartelijk gelachen. Mooi dat dat kan als je samen aan een zo’n serieuze zaak werkt. Zie foto's van de avond aan het eind van dit artikel. Allereerst zette Arjan het standpunt van de buurtvereniging uiteen: ‘We steunen de school en staan ten dienste van de school. We staan elkaar met raad en daad terzijde.’ Het officiële standpunt is te lezen in de komende schoolkrant en op deze website Buurtvereniging

 Men vroeg zich af of het zinvol is met de gemeente het gesprek aan te gaan. Dat is op dit moment niet echt zo omdat de gemeente het beleid over de school en eventuele sluiting overlaat aan Stichting Proo. Het kan wel handig zijn om de politiek te informeren en de verschillende partijen uit te nodigen. We moeten daar niet te veel van verwachten, zeker niet wat betreft de school, maar informeren en netwerken is wel belangrijk om een juist beeld over de school in de samenleving neer te zetten.

Er is een gerucht ontstaan dat de gebiedsregisseur Jan de Graaf een gesprek had gehouden of zou houden met de VMI over het adopteren van het schoolgebouw van Zuuk. Een telefoontje met Jan levert op dat dit volstrekt niet klopt. Jan: ‘Ik ga zeker niet op eigen houtje actie ondernemen, waarover dan ook. Ik neem eerst contact op met de buurtvereniging, buurtverbinder of met de betrokkenen van de school’. Het blijkt maar weer hoe belangrijk het is om geruchten te verifiëren en niet te snel voor waar aan te nemen.

Ook met de basisschool ‘De Horsthoek’ in Heerde is van alles aan de hand. Proo wil de school openhouden, maar de gemeente wil de twee miljoen die nodig is voor de renovatie van het gebouw niet ophoesten. De gemeente wil dat de school verhuist naar Heerde naar een multifunctioneel gebouw dat al kant en klaar is. De ouders, MR en kinderen weigeren naar Heerde te gaan. Het is een idee om als MR van de Zuukerschool met de MR van de Horsthoek te gaan praten. Komende week wordt contact gezocht. Misschien kunnen we elkaar helpen en versterken.

De enquête onder ouders is gehouden. De uitslag zal binnenkort komen. De Jurist maakt een voorlopig rapport en geeft daarin aan dat de MR van de Zuukerschool niet instemt met het voorgenomen besluit. Het werven van leerlingen is in volle gang. Er zijn maar liefst 14 potentiële leerlingen tussen de 1 en 4 jaar. Er zijn echter ook leerlingen van school gegaan en leerlingen die kennisgemaakt hebben en desondanks voor een andere school hebben gekozen. We stellen vast dat de Zuukerschool de laatste jaren niet goed gepromoot is. We zullen evalueren bij de ouders die hun kind uiteindelijk niet naar de Zuukerschool hebben laten gaan of er afgehaald hebben, waarom hoe dit gegaan is. Zoveel potentiële jonge kinderen in Zuuk geeft ook mogelijkheden voor een Peuterspeelzaal. Vanaf 9 kinderen is een peuterspeelzaal betaalbaar en kan deze steun krijgen van Koppel-Swoe. De moeite waard om die mogelijkheid verder te onderzoeken.

De promotie van het behoud van de Zuukerschool is gestart. Tijdens de Paasrit en Zet Zuuk op de kaart wordt aandacht gevraagd voor de Zuukerschool en er worden spandoeken, vlaggen en stickers gemaakt. Een van de slogans is:

'Laat de Zuukerschool voortbestaan, meld nu ook je kinderen aan.'