Welkom op de nieuwe site!
Actieve inwoners uit meer dan 50 wijken en dorpen werkten mee aan deze nieuwe lay-out. Samen kwamen we tot een weergave waarmee je nog meer kunt ontdekken over je buurt. Veel plezier en leuke ontmoetingen gewenst!

Buurtmaken.nl

Inloggen of inschrijven

Zuukerschool, de spil van buurtschap ZuukInde media zijn berichten verschenen dat de Zuukerschool dicht gaat. Dit is eenmisverstand. Het bericht ging over ‘een voorgenomen besluit’ van Stichting Proo,geen definitief besluit. Stichting Proo is het bestuur voor het primairopenbaar basisonderwijs in de gemeenten Elburg, Epe, Ermelo, Harderwijk,Heerde, Nunspeet, Oldebroek en Putten. De MR moet met het besluit instemmen. Gisteravondtijdens een bijeenkomst met ouders en mensen uit de buurt werd unaniem gekozenvoor het open houden van de Zuukerschool. 

Watis er aan de hand? De Zuukerschool bestaat dit jaar 135 jaar. De school heefteen belangrijke functie in het buurtschap Zuuk. Behalve onderwijs aan de kinderen in de buurt, ontmoeten de ouders elkaar en is er een schil van vrijwilligers actief. Een grote groep mensen haalt elke zes weken oude kranten op en met die inkomsten kunnen extra materialen gekocht worden zoals bijvoorbeeld tablets voor het onderwijs. Er zijn ouders en buurtbewoners die extra activiteiten organiseren zoals het kindergourmetten, doelschieten, jeugddarten en spelletjesmiddagen. Tot slot is er een buurtbewoonster die zorgt dat de leerlingen, op vrijwillige basis, extra godsdienstonderwijs krijgen. 

Een school openhouden kost geld. Het is logisch dat een stichting zoals Proo efficiënt met geld om wil gaan. Ook wil men de kwaliteit van het onderwijs waarborgen. Dit is met kleinere aantallen leerlingen misschien lastiger, maar niet onmogelijk. Het biedt zelfs voordelen. Gemengde jaargroepen, waarin kinderen van verschillende leeftijden met elkaar onderwijs krijgen, zijn geen bedreiging voor de kwaliteit. Er zijn juist onderwijskundigen die adviseren om het systeem van jaargroepen te doorbreken vanwege de positieve uitkomsten, ook op grote basisscholen. Als het er om gaat of een school genoeg kwaliteit heeft, kijk je naar twee aspecten: de leeropbrengst, wat het kind leert aan kennis, en het pedagogisch klimaat, of het kind zich prettig en veilig voelt op school en zich goed kan ontwikkelen. Uit onderzoek van de Universiteit Groningen, de Radboud Universiteit en de Universiteit Twente blijkt dat er geen verband bestaat tussenschoolgrootte en kwaliteit. Sterker nog, als het gaat om het pedagogisch klimaat heeft een kleine school het voordeel dat het welbevinden er groter is van zowel de leerlingen als de leerkrachten en dat er op een kleine school maatwerk kan worden geboden. De kracht is ook dat kinderen van verschillende leeftijden met elkaar spelen en elkaar helpen, dat de betrokkenheid van ouders groot is, de leerkrachten elk kind kennen en er een groot gevoel van veiligheid en vertrouwdheid is. De leerkrachten zijn flexibel en inventief en zijn gewend om met combinatieklassen te werken. 

De enige reden waarom een school als de Zuukerschool zou moeten sluiten is als het leerlingen aantal te klein wordt. Dat wil zeggen kleiner dan 23 kinderen op de locatie. Daar hebben de ouders, de buurt en andere betrokkenen invloed op. Enerzijds op de beeldvorming. Het is belangrijk dat de goede informatie gedeeld wordt, namelijk dat de school open blijft. Anderzijds is het belangrijk dat de bewoners van Zuuk en omstreken de kinderen bij de Zuukerschool aanmelden en het leerlingenaantal weer gaat groeien, dan blijft de school open. Een te klein aantal leerlingen is er pas sinds dit schooljaar. Vorig jaar waren het er nog bijna 60.Hoe komt het dan dat er dit jaar een veel kleiner aantal leerlingen is? Vooral door de negatieve berichten, zoals bijvoorbeeld vorige week in de Stentor, over dat de school gaat sluiten, terwijl dit niet zo is. Ook vorig jaar waren er geruchten. Stel je voor je hebt een baan en men zegt dat er dit jaar nog werk is, maar volgend jaar misschien niet meer. Dan ga je solliciteren en als je de kans krijgt ben je weg, want je wilt zekerheid. Zo gaat het met de Zuukerschool ook. Door de geruchten worden ouders onzeker, halen hun kind van school en nieuwe ouders in Zuuk melden hun kind niet aan. Op deze wijze zijn er de afgelopen jaar, naar schatting 20 kinderen naar andere scholen verdwenen en 10 aanmeldingen niet doorgegaan. Dan wordt het moeilijk voor een school om zich te handhaven.

De Zuukerschool is niet alleen belangrijk voor het onderwijs, de school is ook de spil van buurtschap Zuuk, voor de buurt en de buurtbewoners. Er wordt enorm veel gebruik gemaakt van de school door bewoners, de buurtvereniging, de feestcommissie en door de sportvereniging. De Crea Club Zuuk verzorgt elke week voor 8 tot 18 dames creatieve activiteiten, per week komen er ruim 50 kaarters bijeen om sportief met elkaar de strijd aan te gaan en ook per week zijn er ruim 30 darters die elkaar weten te vinden. Dan zijn er nog talloze jaarlijkse activiteiten. Op 1 februari bijvoorbeeld is er een avond speciaal voor dames om te darten. Er zijn al 20 aanmeldingen. We hebben een buurtavond waar ruim 75 mensen komen, meerdere Bingoavonden met hetzelfde aantal, de nieuwjaarsreceptie, Carnaval, Toneelavond, Paaspuzzelrit, Zet Zuuk op de kaart en ga zo maar door. Dit is nog maar een greep uit het aantal activiteiten, waar niet alleen het gebouw maar juist de school, als dynamisch middelpunt, de aanjager voor is. Wat moeten wij zonder!!!

Politiek gaat via potjes. Onderwijs wordt betaald uit een potje, en buurtmaken gaat via een ander potje. Buurtmaken is een project ‘van bewoners voor bewoners’. De gemeente Epe wil mensen in de wijken stimuleren om activiteiten te organiseren, met elkaar in contact te komen en te delen wat er allemaal in de buurt gebeurt en gaat gebeuren. In Zuuk is dat niet nodig. Hier kan menige wijk en buurt jaloers op zijn. De saamhorigheid is groot en er is veel contact tussen de mensen. We helpen elkaar. Dat moet zo blijven en de school speelt daar een cruciale rol in. Het kan toch niet zo zijn dat er in het ene project geld gepompt wordt, terwijl er aan de andere kant de voorwaarden weggehaald worden. De Nederlandse politiek krijgt ook zo langzamerhand door dat je met preventie en vooruitziende blikken meer bereikt dan op korte termijn iets afbreken, dat je later weer moet opbouwen.

Beste gemeente, bestuursleden van Proo, gooi niet het goede weg wat er allemaal inZuuk is, zowel voor de school als voor de buurt. Wij willen niet dat ons buurtschap uit elkaar valt. Wij willen graag onze creativiteit gebruiken om ons samen met jullie sterk te maken voor behoud van de school en buurt. Denk ook aan de langere termijn en aan de school als spilfunctie in de buurt. Vanuit ons hart vragen wij: ‘Wees creatief en kies niet nu al de voor een te snelle en eenzijdige aanpak’. 

 

De Zuukerschool is belangrijk voor het onderwijs in Zuuk en voor de saamhorigheid in het buurtschap. De Zuukerschool moet open blijven.
12 stemmen 11 dagen, 3 uren resterend
Deel dit bericht!

Reacties

Hettie Rensink
24 januari 2019

Eens

Als de Zuukerschool dicht gaat wordt het stil in de buurt.

Willeke van Limburg
24 januari 2019

Eens

Dit kan gewoon niet. De Zuukerschool moet open blijven. Geweldige school kinderen zijn hier op hun gemak en kunnen kind zijn. Aandacht voor elk kind staat hier voorop!!!!

maaike enterman
24 januari 2019

Eens

Helemaal mee eens. Kinderen gaan graag naar de Zuukerschool.

Cindy Bibo-Lenstra
24 januari 2019

Eens

Fijne kleinschalige school waar elk kind zichzelf kan zijn en niet opgaat in de massa! 135 jaar zuukerschool mag toch ook gewoon niet verloren gaan!

Natasja Kamphuis
24 januari 2019

Eens

Een kleine school met grootsheid aan pluspunten... Aandacht, Individuele begeleiding, Groene omgeving, veel buitengym, enz. Enz.

Anneke Filmer
24 januari 2019

Eens

Maar verwacht niet alleen van de bestuurders creativiteit. Welke creativiteit kunnen de mensen uit Zuuk op tafel leggen. Stel jezelf de vraag... wie kan er nog meer meedenken in dit proces, en ga samen met elkaar in gesprek en maak een plan. Er zit heel veel talent onder de betrokkenen en de bewoners van Zuuk .

Er zit nogal een verschil een Buurtschool bekostigen of BuurtMaken.nl waar buurtbewoners vrijwillig(onbetaald) veel tijd en aandacht insteken, meedenken en andere bewoners stimuleren in de gemeente Epe. BuurtMaken is een platform waar zichtbaar wordt gemaakt wat er allemaal gebeurd in de gemeente. BuurtMaken wil laten zien dat bewoners ook creatief zijn en soms ja ook idee├źn hebben die sommige beleidskeuzes een ander inzicht geven. Dus blijf schrijven hierover maar vooral moedig de mensen aan hun betrokkenheid handen en voeten te geven.

Hettie Rensink
24 januari 2019

Eens

Tuurlijk Anneke, dat gebeurt ook al. Er werken mensen hard aan plannen. De MR is volop bezig. En er staat ook dat we samen onze creativiteit willen gebruiken. Maar we kunnen het niet alleen. Er is verschil tussen een school bekostigen en een buurt, maar realiseer je wat je afbreekt als je de school sluit, dat is niet alleen de school maar de hele buurt die er onder lijdt. Dat moet je niet willen. We hebben iedereen nodig die welwillend is, binnen en buiten Zuuk, bewoners en bestuurders.

Vera Griep
25 januari 2019

Eens

De Zuukerschool is een gezellige kleinschalige school. In een rustgevende natuurlijke omgeving. Waar kinderen nog heerlijk op een groot veld kunnen ravotten. Mijn kleindochter voelt zich hier thuis haar broers, Vader en Grootvader en mijn zoon hebben ook op deze school gezeten met hele fijne herinneringen. Mijn zoon bloeide op deze school helemaal op!!!
Met name de persoonlijke aandacht is van belang.

Vera Griep
25 januari 2019

Eens

Mooi duidelijk stuk Hettie complimenten

Ellie Stijf
27 januari 2019

Fijne kleinschalige school waar een kind zichzelf kan zijn al 135 jaar lang , dat mag gewoon niet dicht gaan!!!

Lidy Rensink
28 januari 2019

Eens

Zoals hierboven staat vermeld: Wees creatief en kies niet nu al voor een te snelle eenzijdige aanpak.

JJ Bokkema
30 januari 2019

Eens

De Zuuker school is een kleine plattelandsschool met aandacht voor het individu. Leerlingen van verschillende leeftijden helpen/ leren met mekaar in een gemoedelijke sfeer (platteland). Tevens is het gebouw en omgeving heel belangrijk voor t sociale leven in de Buurt. Bij het sluiten van de school, gaat dit verloren. Het bewijs van een beetje gericht onrust stoken in een buurtschap is de terugloop van het aantal leerlingen op school. Als de Zuukernaren er de schouders onderzetten, ben zelf import, en nieuwe leerlingen aanmelden blijft de school bestaan.................
Kan zelf in februari niet het 135 jarig bestaan vieren, in dit troosteloze jaar waarin men de school willens en wetens bewust wil sluiten, heb reeds een katergevoel.

Monique Scholten
31 januari 2019

Eens

Een school waar kinderen graag naar toe gaan. Waar ze heel.goed kunnen samen werken en samen leren. De school waar een ouderinitiatief met open armen wordt ontvangen en graag gebruik van wordt gemaakt. Zo'n school kun je toch niet sluitem